หน้าแรก

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

ครูพี่หนิง มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กร วิทยากร ให้คำปรึกษาด้านการทำประเมิน Assessment พัฒนาหลักสูตร และบริหารโครงการฝึกอบรม ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรของ องค์กรชั้นนำ

ครูพี่หนิงเป็น Strengths Coach (โค้ชจุดแข็ง) ได้รับการ รับรองจาก GALLUP และ เป็น Points of You Practitioner หรือที่เรียกว่า Coaching Card มาดีไซน์ในกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ


SERVICE

ครูพี่หนิง ให้บริการด้านวิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

DISC & Style

ค้นหาสไตล์ของคุณ รู้ตัวเอง หรือทีมงานของคุณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณและทีม ให้ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ครูพี่หนิง Career Mentor

28 Feb 2021
About Us

ครูพี่หนิง Career Mentor

มีความรู้ทางด้านวิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรของ องค์กรชั้นนำ


บทความ

ติดตามอ่านบทความดีๆ พัฒนาตนเองและองค์กรจากครูพี่หนิง