ครูพี่หนิง

Career Mentor

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

ครูพี่หนิง Career Mentor

เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ครูพี่หนิงเป็น Strengths Coach (โค้ชจุดแข็ง) ได้รับการ รับรองจาก GALLUP และ เป็น Points of You Practitioner หรือที่เรียกว่า Coaching Card มาดีไซน์ในกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ

ครูพี่หนิง มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรของ องค์กรชั้นนำ

0:00
0:00

พัฒนาตัวเองด้วยรูปแบบ 70:20:10 

มุมมองเชิงลบ กลบข้อดี ทำอย่างไรดี 

086-983-4943

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)