ดึงศักยภาพตัวคุณและทีม ด้วย 4 ศาสตร์

ซึ่งเป็นศาสตร์ระดับโลกที่ทุกองค์กรทั่วโลกให้การยอมรับและนำมาใช้จริงในองค์กร

  1. DISC Style รับรู้และเข้าใจคนทำงาน 4 สไตล์
  2. MyerBrigg – MBTI รับรู้และเข้าใจ Pattern คน 16 แบบ
  3. StrengthsFinder เรียนรู้เพื่อรู้จัก เครื่องมือที่ทำให้คุณเห็นคุณค่า พรสวรรค์ จุดแข็ง 34 คุณสมบัติที่มีในตัวคุณและคนรอบตัว
  4. POY : Points of You โค้ชชิ่งการ์ด ค้นหาเป้าหมายชีวิต ฝึกทักษะการฟังและการสื่อสารแบบโค้ช

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม และงานที่ปรึกษา

086-983-4943

Line : ningpeerada

จบคลาสนี้คุณจะ

1. สามารถบริหารจัดการทีม เป็น Power Team มากขึ้น

2. สามารถนำศาสตร์และเครื่องมือที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง พัฒนาคุณค่าและศักยภาพของสมาชิกทีม

3. สามารถบริหารจัดการทีมงานแบบ “งานได้ผล คนเป็นสุข” บริหารจัดการเป้าหมายและความสัมพันธ์ในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

วันฝึกอบรม

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 (09:00 – 16:00)

สถานที่ : รร.ไอบิส รัชดา กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน : 3,500.- สำหรับ 30 คนแรก (ปกติ 7,900 บาท)

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  1. ทำการประเมิน DISC Style - Online Assessment (ได้ Full Report ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มูลค่า 800 บาท) และ workshop ประเมิน MBTI Style (แจกแบบฟอร์มทั้ง DISC และ MBTI ไปใช้ต่อได้ในฝ่ายงานและองค์กร)
  2. เอกสารอบรม 1 ชุด
  3. อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารว่าง 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 1 มื้อ

ความรู้สึกของผู้ที่ได้เข้าร่วมเรียนกับครูพี่หนิง

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม และงานที่ปรึกษา

086-983-4943

Line : ningpeerada