0:00
0:00

คุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่รึเปล่าคะ

รู้สึกอึดอัดเวลาพูดคุยกับคนบางคน
มีความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันเพราะสไตล์ที่แตกต่างกัน
ขาดแรงจูงใจในทำงานเพราะไม่ชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการทำงานของตนเองทำให้เพื่อนร่วมงานหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัว
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะเกรงใจ

รู้ไม๊ ??? ทำไมเราจึงพบปัญหาเหล่านี้

เพราะมีผลวิจัยสรุปมาว่าเราต้องพบเจอกับคนที่แตกต่างกันถึง 4 สไตล์ นั่นเอง…

ถึงเวลาแล้ว!! ที่คุณจะค้นหาตัวเองให้เจอเพราะต่างคน

ต่างสไตล์ เราเด่นได้ด้วยความเป็น “เรา”

ค้นหาตัวตนด้วย DISC ฟรี..!

ที่คุณจะค้นหาตัวเองให้เจอเพราะต่างคนต่างสไตล์ เราเด่นได้ด้วยความเป็น “เรา”

ค้นหาสไตล์คุณ..

ทำแบบประเมิน DISC + CLiP แนะนำการอ่านรายงาน

ทดสอบ DISC พร้อมรายงานผลแบบเต็ม ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ + Clip จากครูพี่หนิง

ความรู้สึกของผู้ที่ได้เข้าร่วมเรียนกับครูพี่หนิง

ความรู้สึกของคนที่ได้เรียนกับครูพี่หนิง
อ่านความรู้เพิ่มเติม Click..!

ครูพี่หนิงขอเป็นอาสา

เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คุณ ค้นพบตัวตนของตัวเอง

คลาสที่จะทำให้ทุกท่าน ค้นพบ

  • บุคลิกของคุณ (Personality Insight)
  • คลาสที่จะทำให้คุณ ลด ละ เลิก
  • ที่จะพยายามเปลี่ยนคนอื่น
  • แต่ต้องกลับมาเข้าใจและเปลี่ยนตัวเองก่อน
  • คลาสที่จะแนะนำเทคนิคการสื่อสารสร้างเสนห์
  • รักตัวเอง เข้าใจคนอื่นและละทิ้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้จากการสื่อสาร
  • คลาสนี้ คุณจะเข้าใจคน 4 บุคลิก 4 มุมมองการสื่อสาร 4 มุมมองการใช้ชีวิต

*Workshop :

Action Plan การปรับตัวเพื่อรับมือกับคนต่างสไตล์

ความรู้สึกของผู้ที่ได้เรียนกับครูพี่หนิง

0:00
0:00
0:00
0:00

Designing Your Life กับครูพี่หนิง

1 on 1 Coaching – พูดคุย เข้าใจสไตล์คุณ เข้าใจคนอื่น

(1 ครั้ง ทาง online หรือนัดพบ 1 ชั่วโมง)